Hrvatski | English

Izdvajamo

STAJSKA MUHA

Prva je naša proljetna muha. Samo ime joj označava stanište. Nailazimo na nju u blizini ljudskih nastambi, ali veoma rijetko u njima. Prsište je crno, sa svijetlom prašnicom i četiri jasno ocrtane uzdužne pruge. Veličine su 7-9 mm. Ličinke nailazimo na vegetabilnim i animalnim materijalima u stadiju raspadanja, goveđem gnoju i otvorenoj kanalizaciji. Ličinke mogu izazvati crijevne mijaze. One prave kokon od trulih vegetabilnih tvari i u njim ase presvlače u kukuljicu. Razvitak jedne generacije traje 15-20 dana, te je moguć godišnji broj od 10 generacija.

Identifikacija muha je dugotrajna i teška. Moguća je gruba identifikacija pomoću izgleda larvi, ali samo za neke vrste. Kod skupljanja životinjskog izmeta moguća je gruba identifikacija samo ako se dopusti razvoj odraslih oblika u posebnim uvjetima.

 

19/12/2019
STAJSKA MUHA