Hrvatski | English

Zaštita mora i okoliša

Iznenadno onečišćenje mora, rijeka, jezera i okoliša podrazumijeva izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari ili neuobičajeni prirodni događaj čiji nastup nije moguće predvidjeti niti spriječiti mjerama prevencije.

Biološka raznolikost Jadranskog mora sve je ugroženija. Porast stanovništva i širenje gradova, razvoj industrije, nepropisno zbrinjavanje otpadnih voda, intenzivno ribarstvo i turizam te nepridržavanje zakonskih propisa ostavljaju trajne posljedice na cjelokupni živi i neživi svijet Jadranskog mora i priobalja. Zagađivanje i fizičko uništavanje staništa ugrozilo je opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta.

zaštita mora zaštita mora

Posjedujemo brodice, brane, spremnike i svu ostalu specijaliziranu opremu za sprječavanje širenja i sanaciju onečišćenja te interveniramo kod iznenadnog onečišćenja mora, rijeka, jezera i okoliša na području Zadarske i Ličko-senjske županije a po potrebi i šire.