Hrvatski | English

Usluge

Dezinfekcija

dezinfekcijaDezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja ili usporavanja rasta i razmnožavanja većine mikroorganizama.
Da je čistoća je pola zdravlja, znalo se još u Antičko doba.

Dezinsekcija

dezinsekcijaDezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili smanjenja do praga štetnosti populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka ili životinja, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači.

Suzbijanje komaraca

suzbijanje komaraca.jpgKomarce i njihove razvojne oblike suzbijamo kako bi spriječili da svojim ubodima i alergijskim reakcijama na mjestima uboda uznemiravaju građanstvo, a njihovo suzbijanje je i zakonski propisano. Promjenom klime sve češće su potencijalana opasnost zbog prijenosa niza uzročnika zaraznih bolesti.

Deratizacija

deratizacijaDeratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode s ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca te smanjenja i održavanja njihove populacije na biološki prihvatljivom minimumu.

HACCP

haccpHACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka) predstavlja kontinuirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije.

Odbijanje zmija

odbijanje zmijaZbog blage klime u Hrvatskoj su zmije vrlo široko rasprostranjene. Kod nas živi 15 vrsta od kojih su samo tri otrovnice: poskok, riđovka i planinski žutokrug dok je preostalih 12 neotrovne i neopasne.

Zaštita mora i okoliša

zaštita moraIznenadno onečišćenje mora, rijeka, jezera i okoliša podrazumijeva izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari ili neuobičajeni prirodni događaj čiji nastup nije moguće predvidjeti niti spriječiti mjerama prevencije.