Hrvatski | English

Odbijanje zmija

Jedan od najčešćih strahova je upravo strah od zmija. Širenjem naselja sve ih češće nalazimo u blizini kuća. Kako su uz ljude često prisutni glodavci, zmije se približavaju kućanstvima iz nužde, odnosno potrebe za hranom. Ljudi ih često povezuju sa zlom i nesrećom te se nerjetko njihovo ubijanje smatra herojskim djelom.

Zbog blage klime u Hrvatskoj su zmije vrlo široko rasprostranjene. Kod nas živi 15 vrsta od kojih su samo tri otrovnice: poskok, riđovka i planinski žutokrug dok je preostalih 12 neotrovne i neopasne.

suzbijanje zmijaSvih 15 vrsta zmija u Republici Hrvatskoj zaštićeno je zakonom te se ne smiju namjerno ozljeđivati ni ubijati.
Zabranjeno je i njihovo uznemirivanje, hvatanje i držanje u zatočeništvu.

Prva linija obrane od zmija u naseljima je održavanje okoliša urednim kako bi smanjili broj mjesta na koje se zmija može zavući, sakriti i napraviti leglo. To se postiže redovitom košnjom i uklanjanjem hrpi kamenja, građevinskog materijala, limarije i sličnog otpada. Na području njihovog zadržavanja vrlo je važno provoditi redovitu deratizaciju kako bi smanjili broj miševa koji su joj izvor hrane.

U novije vrijeme na tržištu su dostupna specijalizirana sredstva za odbijanje zmija (tzv. repelenti) koja se primjenjuju na području gdje se zmije češće pojavljuju. Ona su neškodljiva za ljudsko zdravlje i okoliš, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.