Hrvatski | English

HACCP

Želja svakog proizvođača hrane je na tržištu konkurirati kvalitetnom, ali istovremeno ima obvezu proizvesti higijenski ispravnu i sigurnu hranu, čime će povoljno utjecati na zdravlje potrošača.

haccpPrema Zakonu o hrani (NN 82/13, 14/14) svi subjekti u poslovanju s hranom obvezni su uskladiti poslovanje prema načelima HACCP sustava.

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Points – predstavlja kontinuirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije. On omogućuje identifikaciju i procjenu mogućih opasnosti; fizičkih, kemijskih ili mikrobioloških, određivanje kritičnih kontrolnih točaka i sustav nadzora nad njima, te utvrđivanje korektivnih mjera kada nije uspostavljena kontrola.

Primjena HACCP sustava nije namijenjena samo za velike proizvodne tvrtke već ga trebaju implementirati i srednja i mala poduzeća, hoteli, restorani i ostali objekti u kojima je sigurnost hrane od izuzetne važnosti.

haccpPrednosti primjene ovog sustava su:

  1. redukcija pojave bolesti izazvanih hranom,
  2. povećana učinkovitost poslovanja s hranom,
  3. konkurentnost na tržištu,
  4. učinkovitije uvođenje novih tehnologija i proizvoda.

Dio preduvjetnog programa za uspješno uvođenje HACCP sustava uključuje i provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima proizvodnje i distribucije hrane. Nudimo Vam stručnu pomoć naših inženjera i doktora pri ispunjavanju ostalih složenih zakonskih obveza pri provedbi HACCP sustava.