Hrvatski | English

Izdvajamo

Prezentacija opreme za zaštitu mora -održana dvodnevna edukacija

Zadarska županija prepoznajući važnost očuvanja Jadranskog mora kao našeg važnog resursa, sudjelovala  je aktivno u prijavi projekta HAZADR na natječaj u sklopu programa IPA Adriatic prekogranične suradnje, čiji glavni cilj je uspostava prekogranične suradnje u prevenciji rizika i u upravljanju intervencijama, kako bi se smanjio rizik od onečišćenja Jadranskog mora. U sklopu projekta HAZADR  Zadarska županija nabavila je opremu za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u vrijednosti od 70.840 eura.

Dana 24. veljače 2015. godine na području luke Gaženica u Zadru nakon uvodnih riječi predstavnika Zadarske županije djelatnik  tvrtke Vikoma International ltd.  upoznao sve prisutne sudionike  iz Županije, ŽOC-a, Lučke kapetanije, DUZS-a … i djelatnike tvrtke Ciklon d.o.o. sa opremom, a sljedećeg dana održan je praktični dio edukacije prilikom kojeg je demonstrirano prikupljanje ulja i nafte s morske površine. U praktičnom dijelu edukacije aktivno su sudjelovali djelatnici Ciklona d.o.o.

26/02/2015
Prezentacija opreme za zaštitu mora -održana dvodnevna edukacija