Hrvatski | English

Izdvajamo

Komarci

Komarci (Culicidae) su porodica kukaca koja je svrstana u red dvokrilaca. U svijetu ima više od 1400 vrsta komaraca. Poznati su napasnici (molestanti) ljudi i životinja, a prijenosnici su i opasnih bolesti ,poput malarije,koja je kod nas iskorijenjena, žute groznicu, dengue vrućicu itd. Prisutni su od ranog proljeća pa do kasne jeseni, a prezimljavaju u svim stadijima, ovisno o vrsti.

Komarci se koriste vizualnim, termičkim i mirisnim osjetilima s pomoću kojih pronalaze domaćina na kojem se hrane. Mirisna osjetila su im najvažnija. Razvojni ciklus komarca uvjetovan je krvnim obrokom koji ženka mora uzeti da bi mogla položiti jaja. Iz jaja se razvija ličinka, iz ličinke kukuljica, a iz nje odrasli komarac. Razvoj im je vezan za vodu, a ovisno o vrsti, mogu se razvijati u različitim tipovima voda, od čistih do izrazito zagađenih. Otpornost jaja izvan vode različita je kod raznih vrsta. Iz jaja izlaze ličinke i tu komarci započinju vodenu fazu života. Ličinke se presvlače tri puta. Kad ličinka dosegne potpuno četvrti stadij razvija se u kukuljicu. Ličinka u stadiju kukuljice provodi nekoliko dana. U fazi izvlačenja iz kukuljice juvenilni komarci počivaju na vodi uslijed površinske napetosti. Odrastao je komarac aktivan leteći insekt koji se hrani krvlju ili biljnim sokovima.

U naseljima najčešće nalazimo običnog komarca (Culex pipiens). Tijekom godine ima od 7 do 8 generacija, ovisno o klimatskim prilikama i uvijetima, a ženke prezimljuju u podrumima, stajama, stanovima i dr. S tom vrstom imamo najviše problema jer je vrlo agresivna i neugodna za čovjeka. Aedes albopictus odnosno azijski tigrasti komarac vrsta je koja se naglo širi i prilagođava novim prostorima te bi zbog svojih osobina mogao postati i dominantna vrsta naših krajeva. Potporodica Anophenilea ima samo rod Anopheles koji ima oko 100 vrsta od kojih u Hrvatskoj živi sedam.

24/07/2017
Komarci